Zorgen voor mensen

Mensen staan centraal bij wat wij doen. Onze mensen zijn ons meest waardevolle goed en we investeren voortdurend in hun succes. Onze veiligheidsprogramma's zorgen ervoor dat onze producten vervaardigd worden volgens de hoogst haalbare veiligheidsnormen. Wij zetten ons in voor een inclusieve cultuur die een gevarieerd personeel ondersteunt en voortdurend op zoek is naar mogelijkheden om onze medewerkers te helpen hun carrière uit te bouwen en voor zichzelf en hun gezin te zorgen. 
Bovendien hebben onze programma's voor Creating Shared Value (CSV) een positieve impact op de gemeenschappen om ons heen.

Diversity and Inclusion
Doel: Diversiteit in Geslacht en ethnische achtergrond  tot 40% en 25% in 2030

*Globaal ** Alleen in U.S. 

We hebben ons ten doel gesteld de diversiteit in ons personeelsbestand te vergroten, waarbij we beginnen met het bereiken van 40% genderdiversiteit in onze leidinggevende populatie wereldwijd en 25% etnische diversiteit in de VS tegen 2030. Momenteel is deze populatie 17,5% genderdivers en 15% etnisch divers in de V.S.

Wij blijven stappen ondernemen om de principes van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit (DGI) te verankeren in onze werving, talentontwikkeling en bedrijfscultuur. Hierbij streven we ernaar om werkplekken te creëren waar alle medewerkers zich kunnen ontplooien en hun volledige potentieel kunnen bereiken. In 2020 hebben we bijvoorbeeld:

  • Onze wervingspraktijken voor talent in de VS en Europa verbreed om meer diverse kandidaten op te nemen. Voor management- en sleutelfuncties eisen wij ten minste twee diverse kandidaten voor elke rol.
  • Samenwerkingsverbanden aangegaan met organisaties zoals Circa, Goodwill, National Association of Women Sales Professionals en Urban League om onze pijplijn van diverse kandidaten te vergroten. 
  • Voortzetting van sponsoring en partnerschap met LEAD Network (Leading Executives Advancing Diversity) om vrouwen in de sector aan te trekken, te behouden en vooruit te helpen door opleiding, leiderschap en bedrijfsontwikkeling.
  • Alle Diversey-leiders hebben een persoonlijke training gevolgd over onbewuste bias. Deze training is ook via video beschikbaar voor alle werknemers via onze informatiesystemen.
  • Gallup ingeschakeld om te peilen hoe medewerkers denken over betrokkenheid en inclusie bij Diversey. We gebruiken deze inzichten om toekomstige acties en prioriteiten te bepalen.
  • Virtuele koffiepauzes waar senior leiders tijd doorbrengen met medewerkers in heel EMEA om te praten over inclusie-onderwerpen en collega's uit andere bedrijven en andere bedrijven en de sector om best practices te delen. 

We zijn ook bezig met het opstarten van Employee Representation Groups - netwerken van werknemers die mensen met gemeenschappelijke interesses en/of achtergronden samenbrengen. We hebben ook een verscheidenheid aan voordelen die werknemers en hun unieke situaties ondersteunen, zoals betaald ouderschapsverlof, flexibele vrije tijd en oplossingen voor moeders die borstvoeding geven.

Employee Engagement
Doel: Verbetering van de score op werknemersbetrokkenheid naar het hoogste kwartiel tegen 2030

Vanaf het moment dat onze werknemers worden aangenomen stimuleert Diversey een zeer betrokken teamcultuur waarvan wij geloven dat het ons succes op lange termijn bevordert. Als onderdeel van ons streven om de ervaring van onze werknemers wereldwijd voortdurend te verbeteren, hebben wij een doel om onze score op het gebied van werknemersbetrokkenheid tegen 2030 te verbeteren tot het hoogste kwartiel.

Elke Diversey-regio benadert werknemersbetrokkenheid op een manier die cultureel relevant is voor die locatie. In Noord-Amerika bijvoorbeeld organiseren managers tweemaandelijkse luister-sessies om uitdagingen te bespreken en kennis uit te wisselen. In Latijns-Amerika, hebben we een programma genaamd Fly Hummingbird dat de betrokkenheid wil verhogen door een cultuur te creëren van slimmer werken, niet harder. Het programma stelt werknemers in staat om goede werkwijzen te ontwikkelen door middel van a) masterclasses die zich richten op het verbeteren van de productiviteit, effectieve communicatie en het stellen van prioriteiten, b) één-op-één gesprekken met senior leiders en eerstelijns medewerkers, en c) afstemming van richtlijnen voor een betere balans tussen werk en privéleven. In ons Emerging Markets gebied is een speciale werkgroep genaamd 'Culture Stream' bezig met het uitrollen van initiatieven op maat om de diverse elementen van een multiculturele geografie te combineren via gerichte groepsdiscussies en koffiesessies om de barrières te doorbreken en een inclusieve werkomgeving te creëren. 

Soap For Hope
 Doel: Het leven verbeteren van 1 miljoen mensen in de gemeenschappen waar we actief zijn met onze CSV programma's

Diversey zet zich in om blijvende waarde te creëren in de gemeenschappen om ons heen. Wij hebben verschillende "creating shared value" (CSV) programma's ontworpen en geïmplementeerd ter bevordering van een circulaire economie. Hierbij werken we samen met onze klanten om onze impact te maximaliseren.

Onze twee primaire CSV-programma's, Soap For Hope en Linens For Life, onderstrepen elk het belangrijkste uitgangspunt van een circulaire economie: in plaats van materialen op de stortplaats te gooien wanneer hun nuttige levensduur aan het einde is, hergebruiken of "upcyclen" we materialen op manieren die economische en sociale waarde creëren, met name voor mensen in nood.

In 2020 hadden onze CSV-programma's een drievoudige focus:

  • Gezondheid: Kwetsbare leden van de samenleving een basisstuk van bescherming bieden tijdens deze COVID-19 crisis
  • Sociaal: Levensonderhoud bieden aan lokale gemeenschappen
  • Milieu: Een zinvolle manier voor Diversey-klanten om hun ongewenste zeep en linnengoed te hergebruiken en een verschil te maken in lokale gemeenschappen
Saftey
Doel: Uitmuntende veiligheid bereiken

Wij streven naar nul ongevallen op de werkplek en in de afgelopen 4 jaar zijn we onder het gemiddelde van registreerbare incidenten gebleven. Onze wereldwijde "total recordable incident rate" (TRIR) voor 2020 was 0,39, een daling van 13% ten opzichte van 2019. Dit is iets boven de doelstelling van 0,35 maar ruim onder het sectorgemiddelde van 1,6. Bovendien daalden onze voertuigincidenten in 2020 met 43%, voornamelijk in Noord-Amerika, grotendeels te wijten aan verminderde rijactiviteiten tijdens COVID-19 lockdowns.