Protect. Care. Sustain.

Sustainability ESG Strategy Sustainability ESG Strategy

Onze benadering van Duurzaamheid 

De gevolgen van de klimaatcrisis en de toenemende schaarste van hulpbronnen zijn overal op planeet en creëren nieuwe, complexe uitdagingen voor het bedrijfsleven en de samenleving. We leven bijvoorbeeld momenteel in een wereld waarin drie miljard mensen thuis niet de mogelijkheid hebben om hun handen te wassen waardoor miljoenen mensen een verhoogd risico lopen op COVID-19 en andere besmettelijke ziekten. Ondertussen heeft 40% van de wereldbevolking te kampen met waterschaarste en zorgt de klimaatcrisis voor een snelle stijging van de temperatuur. Naast andere problemen gaat dit gepaard met meer bosbranden, verminderde landbouwopbrengsten en hittegerelateerde gezondheidseffecten.

Child in Cebu, Philippines using Soap For Hope soap for handwashing

In deze dynamische wereld moeten bedrijven ervoor zorgen dat zij op een zodanige manier werken dat zij voortdurend hun milieu-impact tot een minimum beperken en waarde leveren aan de maatschappij. Als een toonaangevende leverancier van hygiëne, infectiepreventie en reinigingsoplossingen heeft Diversey hier een unieke rol in te spelen. Wij erkennen dat onze grootste kans voor milieu- en sociale impact niet alleen ligt bij onze eigen activiteiten maar ook in het leveren van producten en diensten die onze klanten in staat stellen hun ecologische voetafdruk te minimaliseren en efficiënter te werken.

 

Daarom staat duurzaamheid centraal in alles wat we doen. Het is inherent aan ons bedrijfsmodel: wij innoveren duurzame oplossingen voor klanten die zowel mensen als de planeet beschermen en verzorgen. Dit resulteert in een positieve cyclus waar zowel Diversey als al onze belanghebbenden voordeel van hebben.

 

Onze strategie 

Met de publicatie van dit verslag lanceren wij onze nieuwe duurzaamheidsstrategie Protect. Care. Sustain. als richtlijn voor onze prioriteiten en acties op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). De strategie wordt ondersteund door zowel doelstelling voor het jaar 2030 als kortetermijndoelen die onze ecologische voetafdruk verder verkleinen, sociale ongelijkheid aanpakken en oplossingen bieden om onze klanten te helpen hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. 

Diversey 2030 ESG Goal Graphic