Het milieu beschermen 

We verkleinen voortdurend onze ecologische voetafdruk en stellen onze klanten in staat hetzelfde te doen. Bij Diversey leveren we veilige, duurzame producten en diensten die bijdragen aan een gezondere wereld. Onze milieuvoetafdruk is relatief klein, waarbij onze grootste impact ligt in het gebruik van ons product. Toch houden wij ons aan de beste praktijken en streven ernaar om onze impact zo klein mogelijk te houdenen tegelijkertijd de duurzame oplossingen te bieden die onze klanten wensen.

Net Positive
Netto Positief 

Als onderdeel van onze nieuwe duurzaamheidsstrategie heeft Diversey zich als  doel gesteld om een netto positieve impact op duurzaamheid te realiseren. Ons netto positieve doel zal intern verbeteringen stimuleren om energie, water, afval en broeikasgasemissies in onze toeleveringsketen te verminderen. Terwijl we de voetafdruk van Diversey's toeleveringsketen verkleinen, zullen we ook aanzienlijke besparingen voor onze klanten realiseren met producten en oplossingen die gericht zijn op dezelfde vier milieucriteria. Wanneer de verhouding tussen de besparingen voor onze klanten en onze voetafdruk positief is, hebben we een netto positief resultaat bereikt. Dit betekent dat we niet alleen de negatieve impact verminderen, maar ook onze positieve impact op de maatschappij en het milieu vergroten. Netto positief zal als leidraad dienen voor Diversey in de toekomst, zodat de ratio steeds verder positief wordt naarmate we het toepassingsgebied uitbreiden naar nieuwe oplossingen, innovaties en efficiëntere activiteiten.

Circular Economy
Circulaire  Economie 
Doel: 100% van de verpakkingen draagt bij aan circulaire economie in 2030

Diversey zet zich in voor het bevorderen van een circulaire economie: een economie die de kringloop van afval sluit, materialen in gebruik houdt en natuurlijke hulpbronnen regenereert. We blijven innoveren om ons totale afval te verminderen en anderen te helpen hetzelfde te doen, met een focus op het efficiënt gebruik van materialen en hulpbronnen.

Ons algemene doel is om onze verpakkingsvoetafdruk te verkleinen of te elimineren. Dit kan worden bereikt door de verpakkingsefficiëntie te verhogen (bv. hogere concentraties), verpakkingen lichter te maken, de gerecycleerde inhoud te verhogen of de recycleerbaarheid te verbeteren. Helaas werken deze verschillende benaderingen elkaar soms tegen. Lichtgewicht flexibele folie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om producten te verpakken, maar dit is vaak niet recycleerbaar omdat ze uit meerdere polymeer lagen kunnen bestaan. In 2020 heeft Diversey een manier gevonden om al deze hefbomen te combineren in een enkele maatstaf om succes te meten. De methode is een aanpassing van de Material Circularity Index die door de Ellen MacArthur Foundation en Granta Design.

Energy and Emissions
Energie en Emissies
Doel: Netto nul koolstofemissies in onze activiteiten tegen 2050; Wetenschappelijk onderbouwde doelstelling in 2023.

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd en we zijn vastbesloten om ons steentje bij te dragen. De wetenschap is duidelijk: om de klimaatverandering te stabiliseren, moeten we overgaan op een koolstofvrije economie. Als onderdeel van onze nieuwe strategie "Protect. Protect. Care. Sustain." kondigen we een doelstelling aan om in 2050 een netto uitstoot van nul koolstof in onze activiteiten te bereiken, stellen wij een wetenschappelijk onderbouwde doelstelling aan voor 2023 en schetsen we duidelijke doelstellingen om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen.

Enkele van de acties die we vandaag ondernemen om onze broeikasgasemissies en ons energieverbruik te verminderen zijn:

 • Hernieuwbare energieproductie
 • Kosteneffectieve en energie-efficiënte apparatuur implementeren
 • Elimineren van energieverspilling

Diversey heeft in het verleden de uitstoot van broeikasgassen in onze fabrieken, magazijnen en kantoren aanzienlijk verminderd. Ons partnerschap met WWF Climate Savers heeft onze broeikasgasvoetafdruk verminderd met 48% in absolute emissies. Sindsdien zijn we blijven streven naar operationele efficiëntie om de uitstoot op een genormaliseerde basis te verminderen. In de afgelopen jaren hebben wij verschillende projecten geïmplementeerd om het energieverbruik te verlagen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Deze projecten zorgen ook vandaag de dag nog voor meer efficiëntie. Onze koolstofvrije doelstelling voor 2050 is ambitieus en betekent een verandering in zowel onze denkwijze en aanpak.

Water Stewardship
Waterbeheer in onze activiteitenStewardship in Our Operations

Klimaatverandering verhoogt de waterstress over de hele wereld, waardoor de toegang tot schoon water voor veel gemeenschappen in gevaar komt. De meerderheid van Diversey's reinigingsproducten zijn op water gebaseerde oplossingen die ook water nodig hebben om na gebruik te spoelen. Zonder toegang tot schoon water kan Diversey dus geen reinigingsproducten maken. Zonder water om te spoelen kunnen onze klanten niet schoonmaken. Het belang van een duidelijk rentmeesterschap over water is daarom de reden dat we al vele jaren een doel hebben om onze productieketen te verbeteren.

Waste Reduction
Afvalvermindering 

Strategieën voor afvalvermindering in onze vestigingen bewijzen dat het verminderen en omleiden van afval van stortplaatsen ook de operationele efficiëntie kan verhogen en de kosten kan verlagen. Diversey volgt het afval in de volgende categorieën:

 • Hergebruikt op locatie
 • Gereclyreerd 
 • Verbrand met energieterugwinning
 • Verbrand zonder energieterugwinning
 • Gestort

De meetmethode die we in het verleden hebben gebruikt om te vermijden dat teveel afval wordt gestort is de verhouding van gestort materiaal tegenover het totale afval van alle vijf categorieën. Om zowel de verpakkingen als het chemisch afval van geretourneerde artikelen te verminderen ondernemen onze distributiecentra stappen om:

 • Herverpakken - Productverpakkingen die beschadigd zijn door behandeling, transport of van het retourproces van de klant wordt in nieuwe verpakkingen geplaatst en terug gezet in de voorraad waar mogelijk.
 • Hergebruik - Beschadigde productverpakking die niet kan worden verzonden of herverpakt wordt geëvalueerd voor verkoop op de secundaire markt in containers van groothandelsformaat tegen een gereduceerde prijs aan gekwalificeerde verkopers. Dit omvat gevaarlijke materialen die anders die anders zouden moeten worden vernietigt.
 • Recuperatie - Beschadigde productverpakking die niet op de secundaire markt kan worden verkocht, intern kan worden gerepareerd of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, wordt geëvalueerd voor hergebruik als grondstof voor productieactiviteiten. Wij onderzoeken momenteel het hergebruik van sommige vervallen producten met betrouwbare derde partijen.