Privacybeleid

Thumbnail Thumbnail

Privacybeleid

Dit beleid is geen officiële vertaling en wordt aan u verstrekt als middel om een ​​origineel document in een andere taal te begrijpen. De Engelse versie is het enige officiële document en in geval van tegenstrijdigheden of onjuistheden in de vertaling zal de Engelse versie gelden. Als u onze aandacht wilt vestigen op een vertaalfout of onnauwkeurigheid, stuur ons dan een e-mail op Diversey, Inc. Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

Diversey (het "bedrijf") respecteert uw bezorgdheid over privacy. Dit privacybeleid ("privacybeleid") is van toepassing op persoonlijke informatie (zoals hieronder gedefinieerd) die we verzamelen op diversey.com en andere bedrijfswebsites die linken naar dit privacybeleid (gezamenlijk de "site (s)"). Dit privacybeleid is opgenomen in, onderworpen aan en wordt beheerst door, bepaalde gebruiksvoorwaarden van de website ("voorwaarden") door en tussen het bedrijf en u ("u", "uw"). Termen met een hoofdletter die worden gebruikt, maar die niet zijn gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de betekenissen die in de voorwaarden worden gegeven.

Dit privacybeleid beschrijft de soorten informatie die we verzamelen op de site(s), hoe we die informatie kunnen gebruiken, met wie we deze kunnen delen en wat we doen om deze te beschermen. We vertellen u ook hoe u ons kunt bereiken om ons te vragen uw voorkeuren bij te werken met betrekking tot hoe we met u communiceren of om eventuele vragen te beantwoorden die u mogelijk hebt over onze privacypraktijken.

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid geen betrekking heeft op het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie door onze zakelijke partners die diensten kunnen aanbieden via onze site(s) of link naar onze site(s). Deze entiteiten hebben hun eigen beleid met een beschrijving van hun praktijken.

 

Informatie die we verzamelen

Wanneer u de site(s) bezoekt, u (en we kunnen verzamelen) informatie verstrekt zoals uw naam, e-mailadres, postadres, Home/mobiel telefoonnummer, betaalgegevens (zoals creditcardgegevens), demografische informatie of andere persoonlijke informatie (hierna "persoonlijke informatie" genoemd) bij het gebruik van de site(s), zoals wanneer u zich registreert voor een account, en wanneer u content instuurt of wanneer u communiceert met andere gebruikers van de site(s), zoals via functies als feedback op posts. Hieronder volgt een korte, algemene beschrijving van de soorten informatie die we via de site(s) verzamelen:

Informatie via apparaten: de suite van slimme apparaten, toepassingen en digitale tracking-oplossingen van het bedrijf (bijv. IntelliDish, IntelliCare, IntelliTrail, IntelliTrak, IntelliConsult) verzamelt ook verschillende vormen van niet-persoonlijke informatie, zoals apparaat gebruiksgegevens, locatiegegevens en Business Intelligence-gegevens. Voor zover elk mobiel apparaat van u gebruik maakt van een van onze applicaties, kunnen we locatiespecifieke data verzamelen met betrekking tot dergelijke apparaten, op voorwaarde dat u akkoord bent gegaan met een dergelijke verwerking. Dergelijke locatiegegevens kunnen worden gekoppeld aan andere gegevens om persoonlijke gegevens te kunnen afleiden.

Gevoelige persoonlijke informatie: op voorwaarde dat u akkoord bent gegaan met de verwerking van dergelijke informatie, kunnen we ook informatie verzamelen die ras, etnische afkomst, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen onthult, of die betrekking heeft op iemands gezondheid of werkplek gewoonten. Dergelijke informatie wordt soms "gevoelige persoonlijke informatie" genoemd.

Als u een extern sociaal netwerk gebruikt (bijvoorbeeld uw Facebook-, Google +-of LinkedIn-account) om in te loggen op de site(s) of om op een andere manier met het bedrijf te communiceren, kunnen we uw naam en andere gegevens verzamelen van uw sociale netwerk en account. Op onze vacaturepagina's kunt u bijvoorbeeld kiezen om uw sociale netwerkaccount te gebruiken om in te loggen of om ons (via onze service provider iCIMS) te voorzien van een dynamisch CV dat na verloop van tijd automatisch wordt bijgewerkt naarmate u uw sociale netwerkaccount bijwerkt. U kunt elk doorlopend delen van gegevens stoppen door de accountinstellingen van uw sociale netwerk te gebruiken.

 

Cookies

Wanneer u onze site (s) bezoekt, kunnen wij en derde partijen bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze verzamelen, gebruikmakend van technologieën zoals cookies, webserverlogs en web beacons. Cookies zijn kleine bestandjes die websites en e-mail servers op uw computer of een ander apparaat met een internetverbinding plaatsen om uw browser of apparaat te identificeren of om informatie of instellingen op uw apparaat op te slaan. Uw browser kan u vertellen hoe u een melding krijgt wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt en hoe u bepaalde cookies kunt beperken, uitschakelen of verwijderen. Houd er echter rekening mee dat u zonder bepaalde cookies, mogelijk niet alle functies van onze site(s) gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld bepaalde essentiële cookies gebruiken die zijn ingesteld wanneer u toegang verkrijgt tot een deel van onze site(s) om te helpen bij de navigatie tijdens uw bezoek of wanneer u bepaalde formulieren voltooit. Het blokkeren van deze cookies of het verwijderen ervan eerder dan de normale vervaldatum kan problemen veroorzaken.

 

Automatisch verzamelde informatie

Onze webservers kunnen gegevens vastleggen zoals uw apparaat en het type besturingssysteem, browser, domein, apparaat-ID, Internet Protocol ("IP")-adres en andere systeeminstellingen, evenals de taal die uw systeem gebruikt en het land en de tijdzone waar uw apparaat zich bevindt. De webserverlogs kunnen ook informatie vastleggen zoals het adres van de webpagina die u naar onze site(s) heeft doorverwezen en het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met het internet.

Om te bepalen welke webservers cookies plaatsen en op geautomatiseerde wijze informatie verzamelen, kunnen we tags plaatsen op onze Webpagina's, "web beacons" genoemd, dat kleine bestanden zijn die ons toelaten om de acties van bezoekers van onze site(s) te begrijpen. We kunnen soortgelijke technologie gebruiken in e-mails die we verzenden, die het plaatsen of openen van cookies mogelijk maken en ons ook in staat stellen om te zien of u de e-mail hebt ontvangen, of de e-mail is geopend en of u op koppelingen in de e-mail hebt geklikt.

Daarnaast verzamelen we informatie die u ons verstrekt wanneer u zoekopdrachten uitvoert, bestellingen plaatst of services vernieuwt (inclusief met betrekking tot de producten die u gebruikt), informatie in uw profiel bewerkt, met ons communiceert via telefoon, e-mail, tekstservices of anderszins of deelneemt aan blogs, discussieforums of community postings.

 

Gegevensverzameling door derden

We gebruiken webanalysediensten van derden op onze site (s), zoals die van Google Analytics. Deze service providers gebruiken cookies en webbakens of andere technologie om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de site (s) gebruiken. De door deze technologie verzamelde informatie (inclusief, indien van toepassing, uw IP-adres) zal worden bekendgemaakt aan of rechtstreeks worden verzameld door deze dienstverleners, die de informatie gebruiken om de evaluatie van uw gebruik van de site(s) te vergemakkelijken.

Derde partijen kunnen in de loop van de tijd persoonsgegevens verzamelen over uw online activiteiten en over verschillende site(s) wanneer u onze site(s) gebruikt. Bijvoorbeeld, externe providers van bepaalde ingesloten inhoud en tools op onze site(s) (zoals een ingesloten Twitter-of Facebook-feed, of een ingesloten blogcommentaarsysteem van DISQUS, of een sociaal netwerk dat u gebruikt om in te loggen op onze site(s) of om informatie in te dienen op onze site(s)) kan persoonlijke informatie rechtstreeks van u verzamelen in verband met uw interactie met dergelijke inhoud en hulpmiddelen.

Gegevens over uw activiteiten op onze site(s) kunnen worden verzameld voor gebruik bij het aanbieden van advertenties die zijn afgestemd op uw individuele interesses op andere websites en online diensten. U kunt kiezen of u uw gegevens voor dat doel wilt laten verzamelen. Wij nemen deel aan advertentiediensten die door derden worden beheerd. De advertentiediensten kunnen uw online activiteiten in de loop van de tijd bijhouden door informatie te verzamelen via geautomatiseerde middelen, onder meer door het gebruik van de hierboven beschreven geautomatiseerde technologieën, en zij kunnen deze informatie gebruiken om u advertenties te tonen die zijn afgestemd op uw individuele interesses en/of op basis van eerdere bezoeken aan onze site(s). Wij en externe leveranciers kunnen First-party cookies en Third-party cookies alleen of samen gebruiken, evenals andere geautomatiseerde middelen en de gegevens die via dergelijke middelen en uit andere bronnen (i) worden verzameld om advertenties te informeren, optimaliseren en aan te bieden (waarbij advertenties worden weergegeven op basis van eerdere bezoeken aan onze site(s)), en (II) om te rapporteren over onze advertentieweergaven, ander gebruik van advertentieservices en interacties met deze advertentieweergaven en advertentieservices (inclusief hoe deze gerelateerd zijn aan bezoeken aan onze site(s)).

We zullen niet meer persoonlijke informatie verzamelen dan redelijkerwijs noodzakelijk of relevant is om u in staat te stellen ten volle te genieten van het gebruik van onze site(s) en de bijbehorende functies, en voor het leveren van de producten, andere diensten of ondersteuning.

 

Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken

We kunnen de informatie die we over u verkrijgen gebruiken wanneer u de site(s) voor verschillende doeleinden bezoekt, waaronder:

 • Uw identiteit verifiëren;

 • Uw verzoeken, vragen en toepassingen verwerken, evalueren en hierop reageren;

 • Uw accounts aanmaken, beheren en er met u over communiceren;

 • Contact met u opnemen met direct marketingcommunicatie, als u uw toestemming hebt gegeven;

 • Gegevens verwerken om ons in staat te stellen de producten en diensten te leveren die u en/of uw bedrijf hebben aangeschaft of waarvoor u bij het bedrijf een licentie hebt verkregen;

 • Contact met u opnemen indien nodig om de voorwaarden af te dwingen;

 • U toegang geven tot uw gebruikersprofiel en site geschiedenis;

 • Om persoonlijk identificeerbare aspecten van dergelijke gegevens te aggregeren en te verwijderen om data-analysediensten uit te voeren, mits u uw toestemming hebt gegeven of de verwerking door de wet is toegestaan. Dit omvat het maken van gepseudonimiseerde en geanonimiseerde gegevens;

 • Ons bedrijf te exploiteren, te evalueren en te verbeteren (inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het beheren van onze communicatie; marktonderzoek en data-analyse uitvoeren; het bepalen en managen van de effectiviteit van onze reclame en marketing; analyseren en het aanpassen van onze producten, diensten, site(s) en communicatie; het beheren van onze site(s); en het uitvoeren van accounting-, controle-, facturerings-, reconciliatie-en incassoactiviteiten op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven of dat de verwerking wettelijk is toegestaan.);

 • Uw sollicitatie te verwerken en contact met u op te nemen over mogelijke tewerkstelling op basis van informatie die u indient via de site (s);

 • Beschermen tegen en voorkomen van fraude, ongeautoriseerde transacties, claims en andere aansprakelijkheden, en het beheren van risicoblootstelling en kwaliteit;

 • Naleving en handhaving van de toepasselijke wettelijke vereisten, industrienormen en ons beleid en onze voorwaarden;

 • Statistische gegevens over sitegebruik verzamelen, zoals het totale aantal bezoekers en bekeken pagina's; en

 • Het bieden van personalisatie- en trackingdiensten;

 • Om te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van een commerciële overeenkomst die we met u hebben of de entiteit waarmee u bent tewerkgesteld of gecontracteerd.

We bewaren persoonlijke gegevens alleen zolang dit nodig of relevant is om de bovengenoemde doeleinden te vervullen of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, geschillen op te lossen, problemen op te lossen of te helpen bij onderzoeken. Nadat het voor ons niet meer nodig is om persoonlijke informatie te bewaren, verwijderen we deze in overeenstemming met ons beleid voor gegevensbewaring en-verwijdering.

 

Doorgifte/overdracht van gegevens aan derden/leveranciers

Het bedrijf kan zich bezighouden met de overdracht van persoonlijke informatie die van u wordt verzameld aan externe dienstverleners die het bedrijf gebruikt om de levering van de producten en andere inhoud en diensten te ondersteunen. Zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan het bedrijf automatisch verzamelde en andere geaggregeerde niet-persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaken aan geïnteresseerde derden, om dergelijke partijen te helpen bij het begrijpen van het gebruik, de weergave en demografische patronen voor bepaalde programma's, inhoud, diensten, advertenties, promoties en/of functionaliteiten die beschikbaar zijn via het bedrijf. In het algemeen worden deze bekendmakingen gedaan onder de voorwaarden die vergelijkbaar zijn met dit privacybeleid, en de ontvangers zijn beperkt tot het gebruik van de informatie voor het doel waarvoor het werd verstrekt.

Zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen we ook bepaalde persoonlijke informatie delen tussen onze gelieerde ondernemingen en gezamenlijke marketingpartners voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. We kunnen persoonsgegevens verstrekken aan onze geautoriseerde distributeurs om contact met u op te nemen voor follow-up met betrekking tot uw verzoeken of om u op de hoogte te houden van nieuwe activiteiten.

Het bedrijf kan gebruikmaken van betalingsverwerkingsdiensten van derden en uw persoonlijke informatie kan worden bekendgemaakt aan dergelijke providers in verband met het verwerken van uw betaling van vergoedingen en andere transacties die u op de site(s) start.

Het bedrijf zal dergelijke informatie alleen overdragen aan derden die contractueel overeenkomen om dergelijke gegevens te beschermen op een manier die niet minder beperkend is dan de eigen normen van het bedrijf voor de bescherming van zijn eigen persoonlijke gegevens.

 

Transfers buiten geografisch verzamelpunt

We kunnen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen overdragen naar locaties in de Verenigde Staten of andere landen die afwijken van de locatie waar de informatie oorspronkelijk werd verzameld. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming als het land waarin u de informatie in eerste instantie hebt verstrekt. Wanneer we uw informatie internationaal overdragen, zullen we die informatie beschermen zoals beschreven in dit privacybeleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Door de wet vereiste overdrachten

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving kunnen we informatie over u bekendmaken (i) als we daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals door een dagvaarding; (II) in antwoord op verzoeken van overheidsinstanties, zoals wetshandhavingsautoriteiten; (III) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om lichamelijke, financiële of andere schade, letsel of verlies te voorkomen; of (IV) in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijk onwettige activiteiten.

 

Uw keuzes

Als u uw informatie-of abonnementsvoorkeuren wilt bijwerken of wijzigen, dan kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in het gedeelte 'contact met ons opnemen' hieronder. Op bepaalde site(s) kunt u deze keuzes mogelijk rechtstreeks maken door in te loggen op uw account. U kunt u ook afmelden voor een van onze promotionele e-mails door op de link Afmelden te klikken in een promotionele e-mail die u van ons ontvangt. Wijzigingen in uw profiel zijn van kracht zodra ze in onze systemen zijn opgeslagen in overeenstemming met onze standaardprocedures voor het implementeren van vragen van gebruikers met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Afhankelijk van de wetgeving inzake gegevensbescherming van uw land, kunt u een wettelijk recht hebben om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie die we over u bijhouden. Bovendien, als u van mening bent dat de persoonlijke informatie onjuist is, hebt u het wettelijke recht hebben om te vragen dat we de informatie corrigeren of wijzigen. Om deze verzoeken te doen, of om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens of om toestemming voor dergelijke verwerking in te trekken (rechten die door de wetten van bepaalde landen worden verstrekt), kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in de sectie contact opnemen hieronder.

 

Opt-in (voor gevoelige persoonlijke informatie)

Zoals hierboven vermeld, kunnen we gevoelige persoonlijke informatie verzamelen als u uw toestemming geeft. Als u zich wilt aanmelden voor het verzamelen en gebruiken van gevoelige persoonlijke informatie door ons om diensten aan u te leveren, waaronder de overdracht van dergelijke gevoelige persoonlijke gegevens aan derden, dan kunt u zich aanmelden voor dergelijk gebruik door het vakje 'opt-in' in te checken in uw gebruikersvoorkeuren. Als geen van de beschikbare opties voldoet aan uw vereisten of als u andere vragen heeft, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.

 

Opt-out (voor transfers van derden)

We onthullen persoonlijke informatie aan onze externe partners, zoals beschreven in de sectie gegevensoverdracht. Als u de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden wilt beperken of beperken, dan kunt u zich afmelden voor dergelijke openbaarmakingen van derden door uw voorkeuren in uw profiel te wijzigen of ons een bericht te sturen via e-mail of via dit opt-out-aanvraagformulier. Als u eerder een 'opt-in' hebt verleend voor bepaalde verzamelings- en gebruikspraktijken met betrekking tot persoonlijke informatie, dan kunt u een volgende 'opt-out' afgeven door uw voorkeuren in uw profiel te wijzigen of ons een bericht per e-mail te sturen. Onze contactgegevens vindt u hieronder.

 

Hoe we persoonlijke informatie beschermen

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, maar ondanks onze inspanningen kunnen we niet beloven dat ons beveiligingsprogramma altijd alle mogelijke veiligheidsrisico's zal wegnemen, en onze aansprakelijkheid is beperkt zoals uiteengezet in de voorwaarden.

Het bedrijf maakt gebruik van commercieel redelijke inspanningen om de beveiliging van alle gegevens te waarborgen en te beschermen, inclusief alle persoonlijke informatie die door het bedrijf van u wordt verzameld via de site(s). Het bedrijf onderhoudt bepaalde administratieve, technische en fysieke waarborgen in een poging om de veiligheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen op de site(s) te beschermen. Persoonlijke informatie en andere gegevens worden opgeslagen in gehoste en beveiligde omgevingen die gebruikmaken van geaccepteerde industriestandaarden voor gegevensbeveiliging. Bedrijf gebruikt commercieel redelijke inspanningen om samen te werken met externe dienstverleners die voldoen aan geaccepteerde industrienormen ter ondersteuning van het verzamelen, opslaan, hosten, verwerken en bewaren van gegevens, inclusief persoonlijke informatie.

Niettegenstaande het voorgaande, kan de onderneming er echter niet voor zorgen, waarborgen of garanderen dat de door het bedrijf verzamelde informatie niet toegankelijk, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd wordt door een systeemstoring of omzeiling van onze veiligheidsmaatregelen.

Het is ook belangrijk dat u zich houdt aan de toegangscontroles (bijv. gebruikersnaam/wachtwoordbeheer) en andere toepasselijke bepalingen van de voorwaarden als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot uw account en de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de site(s).

 

Links naar websites van derden; Activiteit van derden

Onze site (s) kan links naar andere websites bieden voor uw gemak en informatie. Deze websites kunnen worden geëxploiteerd door bedrijven die niet aan ons zijn gelieerd. Gelinkte websites kunnen hun eigen privacybeleidsregels hebben, en wij advisere ten sterkste om deze te raadplegen als u gelinkte websites bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die niet aan ons zijn gelieerd, het gebruik van die websites of de privacypraktijken van die websites.

 

Klachten

Mocht u klachten hebben over het gebruik van persoonsgegevens door ons, dan kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres.

 

Geschillenbeslechting

Geschillen zullen worden beslecht in overeenstemming met de voorwaarden.

 

Human Resources-gegevens

Het bedrijf kan persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot sollicitaties voor werk bij het bedrijf via onze vacaturepagina, zoals uw CV, en andere informatie die relevant is voor specifieke vacatures die op onze site(s) worden geadverteerd. Dergelijke persoonlijke informatie is onderhevig aan de voorwaarden van dit beleid. Er wordt van u verwacht dat u opt-in voor het indienen van dergelijke persoonlijke informatie die is ingediend via onze vacaturepagina.

 

Fusies, overnames & reorganisaties

In het geval dat het bedrijf of een deel daarvan of zijn activa worden verworven door, gereorganiseerd of samengevoegd met een derde partij, behouden wij ons het recht voor om in elk van deze omstandigheden de informatie die wij van gebruikers hebben verzameld over te dragen of toe te wijzen in verband met een dergelijke fusie, overname, verkoop of andere wijziging van zeggenschap. In een dergelijk geval zullen we een dergelijke koper of derde partij verplichten om akkoord te gaan met het behandelen van uw site(s) op een manier die niet minder beperkend is dan uiteengezet in dit privacybeleid of de voorwaarden.

 

Volgorde van prioriteit

Dit privacybeleid is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden, inclusief, zonder beperking, alle disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid die daarin zijn uiteengezet. In het geval van een conflict tussen dit privacybeleid en de voorwaarden, zullen de voorwaarden prioriteit hebben.

 

Updates van ons privacybeleid

Het bedrijf kan, naar eigen goeddunken, dit privacybeleid periodiek bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving aan u om wijzigingen in onze persoonlijke informatiepraktijken weer te geven of met betrekking tot de toepasselijke wetgeving. We zullen de bijgewerkte versie op onze site (s) plaatsen en bovenaan aangeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in dit privacybeleid. In het geval dat de wijzigingen uw rechten of verplichtingen hieronder wezenlijk wijzigen, zullen wij commercieel redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van de wijziging. We kunnen bijvoorbeeld een bericht sturen naar uw e-mailadres, als we er een hebben in het bestand, of een pop-up of soortgelijke meldingen genereren wanneer u voor de eerste keer toegang verkrijgt tot de site (s) nadat dergelijke materiële wijzigingen zijn aangebracht. Ons gewijzigde privacybeleid wordt automatisch van kracht op de datum waarop een update wordt gepubliceerd, behalve dat (a) we niet, zonder uw toestemming, uw eerder verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken op een manier die niet strookt met het privacybeleid dat van kracht was toen we die informatie hebben ontvangen, en (b) als u niet akkoord gaat met wijzigingen in het privacybeleid, kunt u uw account beëindigen door te stoppen met het gebruik van de site(s). Uw voortgezette gebruik van de site (s) nadat het herziene of bijgewerkte privacybeleid van kracht is geworden, geeft aan dat u de dan geldende versie van het privacybeleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

 

EU-ingezetenen

Als u in de EU woont en gebruik maakt van onze site om producten of diensten aan te schaffen die aan EU-ingezetenen worden aangeboden, of als we persoonlijke gegevens van u verzamelen, traceren en/of verwerken of overdragen, of persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de site(s) , worden uw gegevens beheerd in overeenstemming met dit privacybeleid, de toepasselijke voorwaarden en in overeenstemming met de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (verordening (EU) 2016/679).

 

Overdrachten buiten de EU

Als u een inwoner van de EU bent en uw persoonlijke gegevens worden verzameld via onze site(s), kunnen we dergelijke gegevens overdragen aan derden voor gegevensverwerking en gegevensbeheer zoals beschreven in dit privacybeleid. Onze commerciële overeenkomsten met externe gegevensverwerkers of verwerkingsverantwoordelijken zullen voldoen aan de standaard contractuele clausules van de EU inzake gegevensbescherming zoals goedgekeurd door de EU-Commissie (zoals gewijzigd).

 

Opt-in

Alle bezoekers, met uitzondering van bestaande klanten van het bedrijf of een van haar groepsmaatschappijen en degenen die al eerder hebben gevraagd naar de bedrijven diensten en producten, hebben het recht op een opt-in voor het verzamelen, volgen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen geen persoonsgegevens van u verzamelen, tenzij u onze gegevens praktijken bevestigt zoals beschreven in deze privacyverklaring. Ons opt-in formulier: Diversey verzamelt, traceert en kan persoonsgegevens doorgeven die u via deze site verstrekt, of die Diversey kan verkrijgen door het gebruik van geautomatiseerde tools, cookies en andere datamining-mogelijkheden. Diversey gebruikt dergelijke persoonsgegevens om diensten te leveren met betrekking tot de producten en diensten die u via onze websites gebruikt, om data-analyse operaties uit te voeren en om uw gegevens op te slaan of te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en andere functies die worden beschreven in de privacy statement. Als u instemt met dergelijk gebruik van uw persoonlijke gegevens, markeer dan in de volgende opt-in box: Ja: ________

 

Opt-out/correcties

Alle bezoekers hebben het recht op opt-out of om toestemming voor het verzamelen of gebruiken van uw gegevens in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, houd er dan rekening mee dat ons vermogen om u bepaalde diensten te verlenen en om bepaalde functies uit te voeren kan belemmeren of beperken. U kunt de site(s) echter blijven gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en het privacybeleid.

U kunt ook vragen om uw gegevens voorkeuren, beveiligingsinstellingen en toestemmingen te bekijken en te wijzigen in uw account dashboard, op voorwaarde dat u een gebruikersprofiel op onze site instelt, of door een e-mail te sturen met behulp van de onderstaande contactgegevens. Daarnaast kunt u als EU-inwoner ook gebruikmaken van opt-out of intrekking van toestemmingen, vragen om fouten in verzamelde of ingediende gegevens te corrigeren, verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden gewist of verwijderd door ons te informeren via de link naar onze contactgegevens hieronder. Als u uw toestemming intrekt, zal het bedrijf de relevante verzamelde persoonsgegevens wissen of verwijderen.

 

Neem contact op met ons

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, of als u wilt dat wij informatie over u of uw voorkeuren bijwerken, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven:

Diversey Ltd. piramide sluit Weston Favell Northampton NN3 8PD

privacy@diversey.com

 

25.04.19 SB