Protect. Care. Sustain.

Diversey's Sustainability Report Diversey's Sustainability Report

Duurzaamheidsrapport 

 

Onze strategie 

Met de publicatie van dit verslag lanceren wij onze nieuwe duurzaamheidsstrategie, Protect. Care. Sustain., als leidraad voor onze prioriteiten en acties op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). De strategie wordt ondersteund door zowel 2030-doelstellingen als kortetermijndoelen die onze ecologische voetafdruk verder verkleinen, sociale ongelijkheid aanpakken en oplossingen bieden om onze klanten te helpen hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. 
 

Protect. Care. Sustain.

ESG is de kern van hoe wij waarde creëren en groei stimuleren.

Protect. Care. Sustain.

Onze nieuwe strategie bouwt voort op Diversey's al lang bestaande duurzaamheidsmissie:

Wij beschermen onze planeet en behouden natuurlijke hulpbronnen. Wij geven om onze mensen, onze partnerschappen en onze klanten en zetten ons in om belangrijke sociale uitdagingen aan te pakken en tegelijkertijd de risico's in onze activiteiten te verminderen. Wij werken onvermoeibaar om de hoogste normen in verantwoord ondernemen en transparantie te handhaven.