Beleid inzake moderne slavernij en mensenhandel

Thumbnail Thumbnail

Beleid inzake moderne slavernij en mensenhandel

Dit beleid is geen officiële vertaling en wordt aan u verstrekt als middel om een ​​origineel document in een andere taal te begrijpen. De Engelse versie is het enige officiële document en in geval van tegenstrijdigheden of onjuistheden in de vertaling zal de Engelse versie gelden. Als u onze aandacht wilt vestigen op een vertaalfout of onnauwkeurigheid, stuur ons dan een e-mail op Diversey, Inc. Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 privacy@diversey.com

 

1. Wat is slavernij en mensenhandel?

Slavernij: uitoefening van de bevoegdheden van de eigenaar over een persoon

Dienstplicht: de verplichting tot het verrichten van diensten wordt opgelegd door het gebruik van dwang of geweld

Gedwongen of verplichte arbeid: werk of dienstverlening die wordt opgelegd aan een persoon onder de dreiging van een boete en waarvoor de persoon zich niet vrijwillig heeft aangeboden

Mensenhandel: het organiseren of faciliteren van de reis van een andere persoon met het oog op de exploitatie ervan

1.1 de wetgeving inzake moderne slavernij en mensenhandel omvat in het hoofdgeding vier activiteiten.

1.2 dit beleid omvat alle vier de activiteiten.

 

2. Hoe is het voor ons relevant?

2.1 moderne slavernij is een complexe en veelzijdige misdaad en het aanpakken ervan vereist van al diegenen die werken voor Diversey (ons, het bedrijf, wij) om een rol te spelen. Op het eerste gezicht lijkt dit hele onderwerp niet relevant voor Diversey, maar het is zeer relevant en we moeten allemaal waakzaam zijn.

2.2 op een zeer fundamenteel niveau, het voorkomen van uitbuiting van mensen en mensenhandel, en het beschermen van onze beroepsbevolking en reputatie is ook vanuit zakelijk oogpunt zinnig.

2.3 wetgeving inzake moderne slavernij erkent de belangrijke rol die bedrijven kunnen en moeten spelen bij het aanpakken van slavernij en moedigt hen aan meer te doen.

2.4 met dit in gedachten, moeten we vooral aandacht besteden aan:

2.4.1 onze toeleveringsketen

2.4.2 uitbestede activiteiten, met name in jurisdicties die mogelijk niet voldoende waarborgen hebben

2.4.3 reinigings- en cateringsectoren en leveranciers

2.4.4 Corporate Hospitality

 

3. Verantwoordelijkheden

3.1 Diversey, managers en collega's hebben allemaal verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat onze medewerkers worden beschermd en eerlijk en waardig worden behandeld.

3.2 Iedereen moet zich aan dit beleid houden en beseffen dat het niet aanvaardbaar is en geen optie om de ogen te sluiten voor moderne slavernij en mensenhandel.

3.3 Het bedrijf

3.3.1 Wij zullen:

a) duidelijke beleidslijnen en procedures handhaven die uitbuiting en mensenhandel helpen te voorkomen, zowel in onze organisatie als in onze toeleveringsketens, en die ons personeel en onze reputatie beschermen;

b) duidelijk zijn over ons wervingsbeleid;

c) controles uitvoeren binnen onze toeleveringsketens en nieuwe leveranciers doorlichten;

d) het goede voorbeeld geven door passende controles uit te voeren op alle werknemers en wervingsbureaus, om ervoor te zorgen dat we weten wie voor ons en met ons werkt;

e) ervoor zorgen dat we een open en transparant klachtenproces hebben voor alle personeelsleden en een eenvoudige rapportageprocedure hanteren om eventuele problemen aan te pakken;

f) het bewustzijn vergroten, zodat onze collega's weten wat we doen om hun welzijn en het welzijn van personen die in onze industrie werkzaam zijn te bevorderen;

g) een duidelijke jaarlijkse verklaring opstellen waarin wordt uiteengezet welke stappen we hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat slavernij en mensenhandel niet in onze toeleveringsketens plaatsvinden en om aan te tonen dat we onze verantwoordelijkheid jegens onze medewerkers en onze klanten serieus nemen

3.4 Managers

3.4.1 Managers zullen:

a) luisteren en toegankelijk zijn voor collega's;

b) adequaat reageren als hen iets wordt verteld dat erop kan duiden dat een collega of een andere persoon in een uitbuitingssituatie verkeert;

c) alert blijven op signalen van slavernij (Zie het identificeren van de slavernij hieronder);

d) het bewustzijn van onze collega's vergroten, door kwesties te bespreken en training te geven, zodat iedereen de signalen van mensenhandel en uitbuiting kan herkennen en weet wat hij moet doen;

e) hun ervaring en professionele oordeel gebruiken om situaties te beoordelen en adequaat te reageren.

3.5 Collega's

3.5.1 We hebben allemaal een verantwoordelijkheid op grond van dit beleid. Wat uw rol of anciënniteits niveau ook is, u moet:

a) uw ogen en oren open houden en als u vermoedt dat iemand (een collega of iemand in onze toeleveringsketen) gedwongen of geforceerd wordt door iemand anders om te werken of diensten te verlenen, volg dan onze rapportageprocedure (Zie rapportage slavernij);

b) onze rapportageprocedure volgen als een collega je iets vertelt waarvan je denkt dat zij of iemand anders wordt uitgebuit of slecht wordt behandeld;

c) het ons vertellen als u denkt dat er meer is dat we kunnen doen om te voorkomen dat mensen worden uitgebuit.

 

4. De risico's

4.1 De belangrijkste risicogebieden waar we mee te maken hebben in verband met moderne slavernij en mensenhandel, zijn onder meer:

4.1.1 toeleveringsketens;

4.1.2 werving via agentschappen;

4.1.3 algemene rekrutering;

4.1.4 klanten die zich bezighouden met gastvrijheid, schoonmaak en horeca.

4.2 We zullen deze risicogebieden beheren via onze procedures zoals uiteengezet in dit beleid.

 

5. Onze procedures

5.1 Anti-slavernijverklaring

5.1.1 We zullen een duidelijke jaarlijkse verklaring afleggen over de stappen die we hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat slavernij en mensenhandel niet in onze toeleveringsketens plaatsvinden en om aan te tonen dat we onze verantwoordelijkheid jegens onze werknemers, mensen die binnen onze toeleveringsketen werken en onze klanten serieus nemen.

5.1.2 Wij zullen deze verklaring publiceren op onze website.

5.1.3 Onze gepubliceerde verklaringen blijven beschikbaar op onze website.

5.1.4 Diverseys verklaring zal de volgende zaken uiteen zetten:

a) Diverseys positie ten opzichte van de mondiale markt

b) de sectoren waarin zij actief is

c) de landen waar zij aanwezig zijn

d) details over onze toeleveringsketens

e) de belangrijkste risicogebieden waar we mee te maken hebben en onze aanpak om moderne slavernij en mensenhandel te voorkomen en te voorkomen

f) de maatregelen die we hebben genomen om ervoor te zorgen dat het potentieel voor slavernij en mensenhandel aanzienlijk wordt verlaagd, zowel met onze leveranciers, werknemers en aannemers

5.1.5 We zullen de bedrijven waarmee we zaken doen blijven vertellen dat we niet bereid zijn om enige vorm van menselijke uitbuiting te accepteren.

5.1.6 We zullen ervoor zorgen dat al onze contracten met leveranciers clausules bevatten inzake anti-slavernij en mensenhandel. De clausules, die gelden voor alle lagen van onze toeleveringsketen, zullen leveranciers en hun werknemers verbieden om slavernij of mensenhandel aan te gaan.

5.1.7 We zullen ervoor zorgen dat we verantwoording af kunnen leggen over elke stap van ons leveringsproces, en dat we weten wie goederen en diensten aan ons levert en dat we mechanismen en processen om controles uit te voeren, waaronder:

a) het in kaart brengen van onze leveranciers;

b) risicobeoordelingen voor leveranciers en vragenlijsten voor nieuwe en bestaande leveranciers;

c) leveranciersaudits.

5.2 Rekrutering

5.2.1 Agentschappen gebruiken

a) Onze HR-afdelingen volgen het bedrijfsbeleid en gebruiken alleen goedgekeurde en gerenommeerde recruitment bureaus. We zullen recruitment bureaus grondig controleren alvorens ze toe te voegen aan onze lijst van erkende agentschappen. Dit omvat:

i) het uitvoeren van achtergrondcontroles en het onderzoeken van de reputatie

II) ervoor zorgen dat het geleverde personeel over het passende kader beschikt (bv. werk visa)

III) ervoor zorgen dat het Agentschap garanties biedt dat de passende controles zijn verricht op de persoon die zij leveren

b) We zullen regelmatig beoordelingen van de gebruikte agenten uitvoeren.

5.3 Algemene rekrutering

a) We zullen ervoor zorgen dat alle medewerkers een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben en dat ze geen directe of indirecte vergoedingen hoeven te betalen om werk te verkrijgen.

b) We zullen ervoor zorgen dat het personeel legaal in het VK kan werken.

c) Wij zullen de namen en adressen van onze medewerkers (een aantal mensen die hetzelfde adres vermelden kan duiden op een hoge gedeelde bezetting, vaak een factor voor degenen die worden uitgebuit).

d) We zullen alle nieuwe rekruten informeren over hun wettelijke rechten, waaronder ziektegeld, vakantiegeld en andere secundaire arbeidsvoorwaarden waar ze recht op kunnen hebben.

5.3 Als we door ons wervingsproces vermoeden dat iemand wordt uitgebuit, volgt het recruitmentteam onze rapportageprocedures (Zie rapporteren van slavernij).

 

6. Het identificeren van slavernij

6.1 Er is geen typisch slachtoffer en sommige slachtoffers begrijpen niet dat ze zijn uitgebuit en hebben recht op hulp en ondersteuning. Echter, de volgende belangrijke signalen kunnen erop wijzen dat iemand slachtoffer is van slavernij of mensenhandel:

6.2.1 de persoon is niet in het bezit van zijn eigen paspoort, identificatie of reisdocumenten;

6.2.2 de persoon handelt alsof ze worden geïnstrueerd of gecoacht door iemand anders;

6.2.3 ze laten anderen voor hen spreken wanneer ze rechtstreeks worden gesproken;

6.2.4 ze worden afgezet en verzameld van het werk;

6.2.5 de persoon wordt teruggetrokken of ze lijken bang;

6.2.6 de persoon lijkt niet in staat om vrijelijk contact te houden met vrienden of familie;

6.2.7 de persoon heeft een beperkte sociale interactie of beperkt contact met mensen buiten hun directe omgeving.

Deze lijst is niet uitputtend.

6.2 Een persoon kan een aantal van de bovengenoemde signalen van mensenhandel vertonen, maar ze hoeven niet noodzakelijkerwijs slachtoffer te zijn van slavernij of mensenhandel. Vaak zul je op basis van de omstandigheden van een persoon een beeld opbouwen dat erop kan duiden dat er iets niet helemaal goed zit.

6.3 Als u een vermoeden heeft, meld het dan aan uw manager of gebruik de integriteitslijn op: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html 

 

7. Rapporteren van slavernij

7.1 Praten met iemand over uw zorgen kan voorkomen dat iemand anders wordt misbruikt of misbruikt.

7.2 Als u denkt dat iemand in direct gevaar verkeert, belt u 999.

7.3 Anders moet u uw bezorgdheid bespreken met de leidinggevende voor de toeleveringsketen van uw land (te vinden via workday Directory) die zal beslissen over de te nemen stappen en verder advies geven of een rapport opstellen met behulp van de Integrity line https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/53084/index.html.

7.4 Niet alle slachtoffers willen misschien geholpen worden en er kunnen gevallen zijn waarin het melden van een vermoeden van mensenhandel het potentiële slachtoffer in gevaar brengt. Het is dus belangrijk dat u bij afwezigheid van een onmiddellijk gevaar eerst uw bezorgdheid bespreekt met de leidinggevende voor de toeleveringsketen alvorens verdere actie te ondernemen.

 

8. Opleiding

8.1 Wij bieden specialistische training voor die medewerkers die betrokken zijn bij het managen van recruitment en onze toeleveringsketens.

8.2 Meer algemene bewustmakingstrainingen worden gegeven aan alle medewerkers via teamleiders of managers, en door het gebruik van online trainingsmodules.

 

9. Monitoring van onze procedures

9.1 We zullen ons anti-slavernijbeleid regelmatig herzien, ten minste jaarlijks. We zullen informatie en/of training geven over eventuele wijzigingen die we aanbrengen