Duurzame zorg binnen het Ikazia Ziekenhuis

 


 

Ikaziaziekenhuis - duurzame zorg Ikaziaziekenhuis - duurzame zorg
Sector Marketing Manager Healthcare & Portfoliomanager Infectiepreventie
Jul 27, 2021

Het Ikazia Ziekenhuis heeft in 2019 als eerste Rotterdamse ziekenhuis haar bronzen certificaat behaald van de Milieuthermometer. 
 
De Milieuthermometer komt voort uit de Green Deal Zorg (2015). Deze Green Deal is tot stand gekomen op initiatief van Milieu Platform Zorg (MPZ) en alle brancheorganisaties binnen de zorg en hun individuele leden. De zorgsector voelt zich verantwoordelijk voor het treffen van noodzakelijke maatregelen om milieuvervuiling en klimaatverandering zoveel mogelijk in te perken. In totaliteit is de zorg verantwoordelijk voor 5% van de CO2-uitstoot. Steeds meer zorgprofessionals, patiënten, cliënten, overheden en leveranciers van diensten en producten zijn daardoor gemotiveerd geraakt om zich in te zetten voor het verder verduurzamen van de zorgsector. 
 
“Het Ikazia Ziekenhuis voelt zich al geruime tijd verantwoordelijk voor de keuzes van (duurzame) bedrijfsvoering en de impact op de leefomgeving van werknemer en patiënt,” vertelt Katinka Roos- Groenenboom (stafmedewerker facilitaire zaken en deelnemer commissie milieubeheer). “Vanuit die beweging is de commissie milieubeheer opgestart.” 
 
In 2018 kreeg de commissie groen licht, tijd en middelen om van start te gaan. Zij hebben gekozen om via de Milieuthermometer Zorg het certificeringstraject in te gaan. Dit is een milieucertificaat, waarbij een intramurale zorginstelling via een set van milieucriteria kan scoren op brons, zilver of goud. 

Van links naar rechts: Monique Cumbo Nacheli - Stam (hoofd schoonmaak en beddencentrale), Jolanda Spek (medewerker schoonmaak), Danielle Zaal (medewerker schoonmaak), Robert Bes (Regionaal Accountmanager Healthcare), Katinka Roos-Groenenboom (stafmedewerker facilitaire zaken).


Katinka Roos- Groenenboom heeft vanuit de commissie alle betrokken personen en afdelingen de vraag gesteld om vanuit hun vakgebied de onderwerpen en eisen te bekijken en informatie te verzamelen. Reiniging en textiel zijn ook eisen die hierin terugkomen. Naast de zorg die wij verlenen binnen ons ziekenhuis, is schoonmaak en hygiëne een belangrijk onderdeel.

Monique Cumbo Nacheli – Stam (hoofd schoonmaak en beddencentrale) kreeg de opdracht om de milieueisen reiniging en textiel te onderzoeken en controleren. 
Monique Cumbo Nacheli – Stam: “Er heerst vaak onduidelijkheid over duurzaamheid en ecolabels. Bij het woord duurzaamheid zijn wij geneigd vaak gelijk te denken aan ecolabels en stijgende kosten. In het begin waren wij ook erg zoekende in het verduurzamen en groen worden. Binnen onze afdeling zijn onze processen en werkwijzen zo uitgedacht en opgenomen in protocollen. 

Wim Thijssen vloerenspecialist en medewerker schoonmaak Ikazia Ziekenhuis.

Diversey (onze partner voor infectiepreventie, schoonmaak-onderhoud en voedselveiligheid) heeft ons hierin geadviseerd. Doordat alles beschreven staat in protocollen en is gekoppeld aan werkmethodes, zijn wij gaan kijken naar de criteria. Alle producten die wij gebruiken, blijken aan de Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) te voldoen.”
 
Monique Cumbo Nacheli – Stam zegt: “Het terugdringen van de CO2-uitstoot heeft al een hele positieve impact door te werken met doseersystemen. Hiermee verlaag je het gebruik van chemie, plastic verpakkingen, de kartonnen verpakkingen, hoeveelheid afval, frequentie van levering en het ophalen van afval. Het Ikazia Ziekenhuis is dus al geruime tijd erg duurzaam bezig. Daarnaast heb ik samen met Diversey gekeken naar het huidige schoonmaakplan.” 
 
Monique Cumbo Nacheli – Stam: “De adviserende rol van Diversey heb ik als zeer prettig ervaren. Zij hebben mij vooral laten zien dat duurzaam schoonmaken helemaal niet zo ingewikkeld is. Met behulp van de bestaande producten, die in onze protocollen staan, hoefde ik goed lopende processen niet te wijzigen. 
 
Het gebruik van microvezeldoeken zonder reinigingsmiddel voor het schoonmaken van oppervlakten, waar geen extra eisen qua infectiepreventie of desinfectie gelden had wel impact. Daarbij merkten wij dat de tevredenheid van de patiënt onder druk kwam te staan. Schoonmaken heeft te maken met geurbeleving. 
 
Ook hierbij heeft Diversey ons advies gegeven. Zo zijn wij in staat onze patiënt gerust te stellen met onze manier van hygiënisch werken en kunnen we tegelijkertijd rekening houden met het milieu. Door met elkaar dit intensieve traject aan te gaan, is duurzaamheid gaan leven binnen het Ikazia Ziekenhuis. Dit heeft mede geresulteerd in het behalen van brons.

 

 

📢UPCOMING WEBINAR in de Milieuthermometer Thema Reeks:
Duurzame reiniging

DINSDAG 24 augustus (11.00 uur – 12.00 uur)

👉Hoe zien de (vernieuwde) thema’s duurzame reiniging van de Milieuthermometer Zorg eruit? Wat verandert er en wat betekent dit voor u? We gaan o.a. duurzame reiniging van ruimten, sanitair en medische instrumenten.


👉MPZ legt uit hoe deze thema's linken aan de Routekaart voor CO2 reductie en horen van zorginstelling SGL wat het opstellen van een routekaart in de praktijk betekent.

👉Tot slot vat MPZ we de voorlopige resultaten van de sectoranalyse routekaarten voor u samen.

Inschrijven is gratis:
https://lnkd.in/gBsx_T2