Milieu-impact

ESG Protect Web Banner V1 ESG Protect Web Banner V1

Veiligheid

Als een miljardenbedrijf dat zaken doet in meer dan 170 landen, ontvangt, maakt, beheert, slaat en distribueert Diversey een enorme hoeveelheid spullen, van grondstoffen tot afgewerkte producten. Het enorme aantal zaken dat de Supply Chain-professionals van het bedrijf elke dag behandelen, kan de toevallige toeschouwer ertoe brengen te concluderen dat op zijn minst een paar werkgerelateerde verwondingen onvermijdelijk zijn. En zonder extreme ijver zou dat zeker het geval zijn.

 

Het is dus ronduit verbazingwekkend dat tijdens de periode van zes maanden van 1 augustus 2018 tot en met 31 januari 2019 het wereldwijde Supply Chain-team van Diversey, bestaande uit honderden toegewijde werknemers wereldwijd, geen geregistreerde verwondingen opliep. Niet eens een. Dit is duidelijk niet het soort prestatie dat u aan geluk toeschrijft.

Global Safety Graph

Diversey is natuurlijk erg trots op de acties die het het hele jaar door onderneemt om de veiligheid van medewerkers te verzekeren. Het bereiken van deze mijlpaal van zes maanden is een bevestiging van die toewijding en weerspiegelt een veiligheidscultuur die Diversey's Supply Chain-teams gedurende vele jaren hebben ontwikkeld en gekoesterd. Belangrijke aspecten van die cultuur zijn onder meer bijna-ongevallenrapportage, gedragsobservaties, voortdurende training en het opnemen van veiligheid in de dagelijkse werkpraktijken.

 


Voortgang distributieketen

Operationele uitmuntendheid in de faciliteiten van Diversey gaat verder dan kwaliteit, efficiëntie en productiviteit. Onze aanpak omvat ook een sterke focus op het vinden van manieren om de duurzaamheidsprestaties van onze gebouwen voortdurend te verbeteren. De doelstellingen van Diversey's Facilitators for Life vragen om 10% reductie van energie, broeikasgasemissies en afval; en een vermindering van het waterverbruik met 5% tegen 2025. Deze doelstellingen zijn genormaliseerd naar productvolume en zullen 2018 als nieuwe basislijn gebruiken.

 

Naast het vaststellen van onze nieuwe baseline, hebben we een werkgroep bij onze bevoorradingsgroep opgericht om de beste praktijken te identificeren en deze te integreren in onze wereldwijde productievoetafdruk. Er zijn audits uitgevoerd in Diversey-faciliteiten over de hele wereld om nieuwe oplossingen te vinden en gebieden aan te wijzen die verbetering behoeven. Naarmate die kansen worden benut, verwachten we dat onze baseline voor 2018 begint te evolueren naar onze doelstellingen voor 2025.

Sustainability Report 2019